EXCELLENT
SERVICES

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ กฟผ.
เราพร้อมมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ

บริการของเรา

เรื่องราวของเรา

ข่าว

EGAT ACADEMY

คือผู้นำในด้านการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากร ในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Academy