ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่งของ กฟผ. มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทุกประเภท  ทั้งกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ การรายงานทางเทคนิควิศวกรรม และการบริหารจัดการโครงการสำคัญ เราจึงพร้อมให้บริการคุณในทุกขั้นตอนตั้งแต่การนำเสนอแนวคิดไปจนสู่การจ่ายไฟฟ้าและขนานโรงไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โดยเราได้สั่งสมประสบการณ์และการใช้เทคโนโลยีจากทั่วโลก จากการให้บริการด้านวิศวกรรมแก่โรงไฟฟ้าไม่ว่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เรายังมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อมาพัฒนาบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

กฟผ. ผู้นำในการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า อย่างครบวงจรด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ธุรกิจบำรุงรักษาระบบส่ง

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงที่ครอบคลุมทั้งประเทศไทย กฟผ. พร้อมยินดีที่จะให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบส่งให้แก่คุณด้วยทีมบุคลากรของเราที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย

ธุรกิจโทรคมนาคม

กฟผ. เป็นองค์การที่มีการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมผ่านเส้นใยแก้วนำแสงที่อยู่ในระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มเติมจากการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้เริ่มให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในปี พ.ศ. 2546 ซึ่ง กฟผ. ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 และการให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550

ธุรกิจวัตถุพลอยได้

กฟผ. มีนโยบายการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า กลับมาใช้ใหม่โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด