หน้าหลักลูกค้าสัมพันธ์

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 2565

Click

กิจกรรม

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ไม่พบกิจกรรม

กิจกรรมที่ผ่านมา

EGAT Energy Forum : Knock the door for RATCH (online)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) เป็นประธาน...

EGAT Energy Forum : Knock the door for B.Grimm (online)

สายงาน รวธ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานนวัตกรรมและบริการด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ผ่านงาน...

ติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า

หน่วยบำรุงรักษาเครื่องกล

คุณพรเทพ แก้วพิทักษ์คุณ

porntep.k@egat.co.th

081-8083345

หน่วยบำรุงรักษาไฟฟ้า

คุณกรกฤษณ์ สุขไสว

korakrit.s@egat.co.th

087-7315751

หน่วยบำรุงรักษาโยธา

คุณสิทธิเดช ตันโพธิ์ประสิทธิ์

sittidaj.t@egat.co.th

089-2181420

หน่วยซ่อม ผลิต ทดสอบเครื่องกล และบริหารอะไหล่

คุณกรวิกา ชินกรรม

kornwika.kh@egat.co.th

081-7742467

หน่วยบริการงานเคมี

คุณโชษิตา สุขสะอาด

chosita.s@egat.co.th

081-4514240