กิจกรรม

กลับหน้ากิจกรรม

EGAT Energy Forum : Knock the door for B.Grimm (online)

สายงาน รวธ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานนวัตกรรมและบริการด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ผ่านงานสัมมนาวิชาการ EGAT Energy Forum : Knock The Door สำหรับกลุ่ม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการ EGAT Energy Forum : Knock The Door สำหรับกลุ่ม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. และ กลุ่ม บ. บี.กริม โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่ม บ. บี.กริม และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ในรูปแบบออนไลน์ หรือ Live Virtual Experience

สำหรับการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของ กฟผ. ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ Condition Based Maintenance , PD Online Monitoring และ Transformer-Generator Life Assessment โดยผู้แทนจากฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) , แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีหม้อน้ำได้รับการเห็นชอบการขยายเวลาตรวจภายในภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยผู้แทนจากฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) และฝ่ายเคมี (อคม.) , ตรวจ เจอ จบ ครบถ้วนงานโยธา เพื่อโรงไฟฟ้ากลุ่ม B.Grimm โดยผู้แทนจากฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) , Workshop and Spare Parts Service Solution โดยผู้แทนจากฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.), GIS Service โดยผู้แทนจากฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) , เทคโนโลยีการส่งข้อมูล IP RTU ผ่านระบบ 4G โดยผู้แทนจากฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน (อรค.) , Boiler Service Inclusive Solution Package โดยผู้แทนจากฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) และ Understanding Test Items of Transformer Oil โดยผู้แทนจากฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบส่ง (อหส.)

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการบรรยายแต่ละช่วง ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการสัมมนาครั้งนี้อีกด้วย