สื่อประชาสัมพันธ์

EGAT CORPORATE PROFILE

นับเป็นเวลากว่า 50 ปี ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในด้านการผลิตไฟฟ้า รับซื้อไฟฟ้า และส่งขายไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังมีความพร้อมในการให้บริการภายใต้การดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับทั้งกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้า และบริษัทเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ รายเล็ก รวมถึงโรงไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ

Brochure

ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

Engineering

ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

Download

ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

OM Power Plant

ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

Download

ธุรกิจบำรุงรักษาระบบส่ง

Transmission

ธุรกิจบำรุงรักษาระบบส่ง

Download

ธุรกิจโทรคมนาคม

Telecom

ธุรกิจโทรคมนาคม

Download

ธุรกิจพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า

Coal Combustion

ธุรกิจพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า

Download

ประสบการณ์ของเรา

Experiences

ประสบการณ์ของเรา

Download

Catalog

Go Green Services

SPPs Life Extension

SPPs Life Extension

Download

Boiler Life Management

Boiler Life Management

Download

Boiler Remaining Life Assessment

Boiler Remaining Life Assessment

Download

Energy Saving From Blowdown System

Energy Saving From Blowdown System

Download

Mini & Micro Hydro Energy Saving

Mini & Micro Hydro Energy Saving

Download

Chemical Cleaning

Chemical Cleaning

Download

EGATreat® Technology

EGATreat® Technology

Download

Gas Turbine Tuning For Improvement and Environmental Concern

Gas Turbine Tuning For Improvement and Environmental Concern

Download

Generator Life Management

Generator Life Management

Download

Transformer Life Management

Transformer Life Management

Download

Water Quality Score Card

Water Quality Score Card

Download

WaterTreat Programs

WaterTreat Programs

Download

Other New Services

Gas Turbine On-Demand

Gas Turbine On-Demand

Download

Welding Training and Qualification Center

Welding Training and Qualification Center

Download

Handling 9Chromium Steel for High Temperature Pipe & Valve

Handling 9Chromium Steel for High Temperature Pipe & Valve

Download

O&M and Engineering Services for RE Wind Turbine

O&M and Engineering Services for RE Wind Turbine

Download

Power Plant Electrical System Improvement

Power Plant Electrical System Improvement

Download

Total Switchyard Condition Maintenance

Total Switchyard Condition Maintenance

Download

Metrology and Calibration Services

Metrology and Calibration Services

Download

Competency Certification Center (CCC)

Competency Certification Center (CCC)

Download

Automatic Line Voltage Control System (EGAT-ALVC)

Automatic Line Voltage Control System (EGAT-ALVC)

Download

Mobile Workshop

Mobile Workshop

Download

Rotor Straightening

Rotor Straightening

Download

Robot Welding

Robot Welding

Download

EGAT Central Chemlab Testing and Analysis

EGAT Central Chemlab Testing and Analysis

Download

First Mobile Demin. Service

First Mobile Demin. Service

Download

Dam Inspection and Safety Evaluation

Dam Inspection and Safety Evaluation

Download

Dam Break Analysis and Emergency Action Plan

Dam Break Analysis and Emergency Action Plan

Download

Multi-Protocol Label Switching

Multi-Protocol Label Switching

Download

Backup Channel

Backup Channel

Download

Metallurgical Laboratory

Metallurgical Laboratory

Download

Optical Emission Spectrometer

Optical Emission Spectrometer

Download

Positive Material Identification

Positive Material Identification

Download