บทความ

Electrified World Alliance
ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
Electrified World Alliance
ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ความสำคัญในการพัฒนาระบบการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบัน 
มาทำความรู้จักกับผู้นำด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและความร่วมมือกับประเทศไทยผ่านบทสัมภาษณ์ของ 
Dr. Kim Nam-Kyun ประธานสถาบันวิจัย Korea Electrotechnology Research Institute (KERI) 

ปัจจุบันเกาหลีใต้ ถือเป็นหนึ่งในประเทศแถวหน้าของการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและที่น่าจับตามองคือการพัฒนาด้านการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งมี Korea Electrotechnology Research Institute (KERI) สถาบันวิจัยที่ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นนี้ โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ร่วมมือกับทางสถาบันวิจัย KERI ผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Laboratory) สู่มาตรฐานสากล โดยในบทความนี้เราได้โอกาสพิเศษในการพูดคุยกับ Dr. Kim Nam-Kyun ประธานสถาบันวิจัย Korea Electrotechnology Research Institute (KERI) ที่จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเป้าหมายของการร่วมมือในครั้งนี้ รวมไปถึงการเปิดมุมมองต่อทิศทางของเทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงในอนาคต


ทำความรู้จักกับสถาบันวิจัย Korea Electrotechnology Research Institute (KERI) 

“Korea Electrotechnology Research Institute (KERI) ถือเป็นสถาบันวิจัยที่ไ...

Expert Electrify Squad 
เชี่ยวชาญด้านการทดสอบไฟฟ้า มุ่งพัฒนาอย่างมีระดับ
Expert Electrify Squad 
เชี่ยวชาญด้านการทดสอบไฟฟ้า มุ่งพัฒนาอย่างมีระดับ
กองทดสอบไฟฟ้าแรงสูง หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานระด...
EGAT ENERGY FORUM 2023 ต่อยอดนวัตกรรม สานพลังเครือข่ายไฟฟ้าสีเขียว
EGAT ENERGY FORUM 2023 ต่อยอดนวัตกรรม สานพลังเครือข่ายไฟฟ้าสีเขียว
กฟผ. พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไฟฟ้าในงาน EGAT Energy Forum ภายใต้ธ...