พระนครศรีอยุธยา
 • โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด
ราชบุรี
 • บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
ยะลา
 • บริษัท กัฟฟ์ ยะลากรีน จำกัด
เพชรบูรณ์
 • โรงไฟฟ้าพลังงานลม เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์
สมุทรปราการ
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
ระยอง
 • โรงไฟฟ้ากัลฟ์ พีดี
ชลบุรี
 • โรงไฟฟ้าศรีราชา
นครศรีธรรมราช
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
เวียงจันทน์, สปป.ลาว
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2
 • บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด (โรงไฟฟ้าหงสา)
บอลิคำไซ, สปป.ลาว
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน
หนานหนิง, จีน
 • โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2
มณฑลเจ้อเจียง, จีน
 • มณฑลเจ้อเจียง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สีหนุ, กัมพูชา
 • การไฟฟ้ากัมพูชา โรงไฟฟ้าถ่านหินกัมพูชา
เชียงตุง, เมียนมา
 • โรงไฟฟ้าถ่านหินเชียงตุง
เปกันบารู, อินโดนีเซีย
 • โรงไฟฟ้าถ่านหินชนายัน
สุมาตราใต้, อินโดนีเซีย
 • DSSP (Indonesia) PT. DSSP POWER SUMSEL
เกชอน, ฟิลิปปินส์
 • โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด A1E
กวางจิ, เวียดนาม
 • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1
Maʼrib, เยเมน
 • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Marib 3
ชัยภูมิ
 • บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเขียว)
สุพรรณบุรี
 • บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง)
อยุธยา
 • โรงไฟฟ้าบ้านเลน (Gulf BL)
 • โรงไฟฟ้าบ้านโพธิ์ (Gulf BP)
ปทุมธานี
 • โรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
 • โรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ส่วนขยาย)
 • โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย (Gulf JP CRN)
 • บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สมุทรปราการ
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
ราชบุรี
 • โรงไฟฟ้าราชบุรี
 • โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
 • โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
นครศรีธรรมราช
 • โรงไฟฟ้าขนอม
 • บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind)
นครราชสีมา
 • โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1-2 (Gulf NRV 1-2)
สระบุรี
 • โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1-2 (Gulf JP KP 1-2)
 • โรงไฟฟ้าหนองแค 2 (Gulf JP NK2)
 • โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน (Gulf JP TLC)
 • โรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ (Gulf NPM)
ปราจีนบุรี
 • โรงไฟฟ้านนทรี (Gulf NC)
ฉะเชิงเทรา
 • โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต 2 (Gulf JP NNK2)
ชลบุรี
 • โรงไฟฟ้าศรีราชา (GPSC)
ระยอง
 • โรงไฟฟ้าหนองละลอก (Gulf JP NLL)
 • โรงไฟฟ้าวังตาผิน (Gulf VTP)
 • โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 -4 (Gulf TS 1-4)
 • โรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 (Gulf NLL2)
 • โรงไฟฟ้า ไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
สงขลา
 • บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (มหาชน) จำกัด
ไชยบุรี
 • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
คำม่วน
 • โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2
เวียงจันทร์
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2
 • โรงไฟฟ้าน้ำลิก 1
บอลิคำไซ
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1
อัตตะปือ
 • โรงไฟฟ้าห้วยเฮาะ
พิจิตร
 • อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป
 • ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ท็อป เอสพีพี จำกัด
 • เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 • ปตท.สผ.สยาม จำกัด
 • บมจ.ชลประทานซีเมนต์
 • อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย
 • โรงไฟฟ้าเค.อาร์.ทู
 • โรงไฟฟ้าวะตะแบก วินด์
 • บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • โรงไฟฟ้าในเครือ B.Grimm
สุราษฎร์ธานี
 • สยามริโซผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
ตรัง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง)
ขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นครราชสีมา
 • ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด
 • โรงไฟฟ้าเฟิร์ส โคราช วินด์
ชลบุรี
 • สวัสดิการทหารเรือสัตหีบ
ระยอง
 • เก็คโค่-วัน จำกัด
 • โกลว์ เอสพีพี 1-3 จำกัด
 • บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
นครศรีธรรมราช
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
เวียงจันทร์
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2
คำม่วน
 • โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2
อัตตะปือ
 • โรงไฟฟ้าห้วยเฮาะ
ลำปาง
 • บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดี คอนกรีต
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลการแร่
 • วิสาหกิจชุมชน กลุ่มฮิวมัสปรับปรุงบำรุงดินบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ
กำแพงเพชร
 • บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัด
 • วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทำนาเกษตรอินทรีย์วังชะโอน
กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด
 • บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด
 • บริษัท ฟินิกซ เอส ดี เอส จำกัด
 • บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด
 • บริษัท อินเทลลิเจนท์รีซอร์ซ จำกัด
 • บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด
 • บริษัท เอชวีขนส่ง จำกัด
 • บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
 • บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
 • บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
อุตรดิตถ์
 • บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์อุตรดิตถ์ จำกัด
พิษณุโลก
 • บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด
นครสวรรค์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิณัฐ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเคพี คอนกรีต
สระบุรี
 • บริษัท ศิริชนาธิวัฒน์ จำกัด
 • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ปทุมธานี
 • บริษัท วัฒนโลจิสติก จำกัด
นนทบุรี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา
ประจวบคีรีขันธ์
 • บริษัท จัสท์ อิน ไทม์ เอ็กซ์เพรส จำกัด