ติดต่อเรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

ฝ่ายจัดการธุรกิจโรงไฟฟ้าและระบบส่ง ชั้น 11-12 อาคาร ท.103
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.