ข่าว

กฟผ. ร่วมกับ บริษัท MHI และ บริษัท MC จัดการประชุม POMCO Annual Meeting 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น
กฟผ. ร่วมกับ บริษัท MHI และ บริษัท MC จัดการประชุม POMCO Annual Meeting 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2566 กฟผ. ร่วมกับ บริษัท Mitsubishi Heavy Industires, Ltd. (MHI) และบริษัท Mitsubishi Corporation (MC) ได้จัดให้มีการประชุม POMCO Annual Meeting 2023 ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ (Power Plant Operation and Maintenance Collaboration - POMCO) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผวก.) พร้อมด้วย น.ส.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) และ นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นำทีมคณะทำงาน POMCO และผู้ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจาก บริษัท MHI บริษัท MC และ บริษัท MELCO เพื่อติดตามความก้าวหน้า และทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2566 รวมถึงร่วมกันกำหนดแผนกิจกรรม (Activity Plan) สำหรับปี 2567 โดยผ่านกระบวนการทางความคิด การวิเคราะห์และหารือร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์บันทึกความเข้าใจ (MOU) และก่อประโยชน์เชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

โดย บริษัท MHI และ บริษัท MC ได้นำคณะฯ เข้าฟังบรรยาย ชมการสาธิต และเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 1. โรงงาน MHI Takasago ประกอบด้วย Gas Turbine assembly shop, TGO Promotion Room for Hydrogen park, Hydrogen Demontration acitivity, MHI Verification Power Plant ...

กฟผ. โชว์งานเคมีและวัตถุพลอยได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในงาน TNChE Asia 2023
กฟผ. โชว์งานเคมีและวัตถุพลอยได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในงาน TNChE Asia 2023
เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) และ ฝ่ายเคมี (อคม.) ร่วมกันจัดแ...
ชธธ. นำทีมผู้บริหาร รวธ. เข้าพบ ผู้บริหาร GULF    เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างโอกาสการขายงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ชธธ. นำทีมผู้บริหาร รวธ. เข้าพบ ผู้บริหาร GULF เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างโอกาสการขายงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายสุชิน สายะสนธิ (ชธธ.) พร้อมคณะผู้บริหาร สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเ...