ข่าว

กลับไปหน้าข่าว

EGAT Energy Forum : KNOCK THE DOOR ສະບາຍດີ Lao PDR

  เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสายัณห์ ปานซัง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ (ชธก.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จัดงาน EGAT Energy Forum : KNOCK THE DOOR ສະບາຍດີ Lao PDR โดยงานดังกล่าวได้รับการ สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของ กฟผ. ทั้ง อสฟ. อบฟ. อบย. อบฟ. อพธ. อผร. อธพ. อรอ. อรส. อบค. และ อกธ.

     โดยงานดังกล่าวมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนองานบริการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กฟผ. 5 หัวข้อ ได้แก่ Foreigner Agreement Management System (FAMS), Dam Safety Solution Provider, Comprehensive Conditions Assessment for maintenance planning, Renewable Energy Integration: A Path to a Sustainable Future in Lao PDR. และจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ของ กฟผ. ได้แก่ Workshop Capabilities for Hydropower Plants, Line fault locator C plus, Smart Energy Solutions, Metrology and Calibration Services เป็นต้น รวมถึงเปิดให้มีการสร้างเครือข่ายและเจรจาทางธุรกิจ (Business networking) ในช่วงท้ายของการสัมมนา

             โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจ และการตอบรับที่ดีจากลูกค้าธุรกิจ พันธมิตรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ใน สปป.ลาว โดยได้รับความชื่นชม และความสนใจในงานบริการ และเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ของ กฟผ.

กลับไปหน้าข่าว