News

 กฟผ. ร่วมออกบูธนิทรรศการ งาน CBM Day 2024 “CONDITION BASED MAINTENANCE”
กฟผ. ร่วมออกบูธนิทรรศการ งาน CBM Day 2024 “CONDITION BASED MAINTENANCE”

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา กฟผ. ร่วมออกบูธนิทรรศการ งาน CBM Day Seminar 2024 ภายใต้แนวคิด “Connecting Technology” ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยผู้ประกอบการชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีบำรุงรักษาเครื่องกลและงานบริการ จัดแสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีด้านงานบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่ทันสมัย การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องจักรให้กลับไปมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานสูงสุด ซึ่งถือเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีด้าน Condition Based Maintenance (CBM) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

ภายในบูธ กฟผ. มีการนำเสนองานบริการที่หลากหลายจาก ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) ฝ่ายเคมี (อคม.) และฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) ประกอบด้วย งานบริการด้านเทคโนโลยีการสั่นสะเทือน งานบริการด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อน งานบริการเทคโนโลยีด้าน UAV Inspection งานบริการการตรวจสอบโครงสร้างงานบริการด้านการตรวจสอบรอยร้าว งานบริการด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์เสียง งานบริการด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์น้ำมัน งานบริการศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด ระบบตรวจวัดสุขภาพของเครื่องจักร และงานวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลงและน้ำมันหล่อลื่น (EGAT-TRLO) โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ จาก กฟผ. ให้ข้อมูลบริการภายในบูธ ซึ่งภายในบูธมีลูกค้าให้ความสนใจ และสอบ...

EGAT Energy Forum : KNOCK THE DOOR ສະບາຍດີ Lao PDR
EGAT Energy Forum : KNOCK THE DOOR ສະບາຍດີ Lao PDR
  เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสายัณห์ ปานซ...
กฟผ. โชว์วิจัยใช้เถ้าลอย Free Lime สูง เพื่อปรับปรุง มอก. 2135 ในงานคอนกรีต
กฟผ. โชว์วิจัยใช้เถ้าลอย Free Lime สูง เพื่อปรับปรุง มอก. 2135 ในงานคอนกรีต
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองธุรกิจนวัตกรรมวัตถุพลอยได้ ฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน (อธพ.) จ...