สัญญาให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง

ลำดับที่ เลขที่สัญญา วันที่นำเข้า ดาวน์โหลด
1 EGAT-DTAC-BMDT-19-10 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 24/02/2566 ดาวน์โหลด
2 EGAT-SYMC-BMDT-23-01 25/04/2566 ดาวน์โหลด
3 EGAT-IGC-BMDT-23-05 13/06/2566 ดาวน์โหลด
4 EGAT-JAS-BMDT-22-02 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 10/08/2566 ดาวน์โหลด
5 EGAT-TIC-BMDT-22-11 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 10/08/2566 ดาวน์โหลด
6 EGAT-SYMC-BMDT-22-04 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 16/08/2566 ดาวน์โหลด
7 EGAT-SIC-BMDT-23-06 12/10/2566 ดาวน์โหลด
8 EGAT-ALT-BMDT-23-04 09/11/2566 ดาวน์โหลด
9 EGAT-SYMC-BMDT-23-11 01/12/2566 ดาวน์โหลด
10 EGAT-TUC-BMDT-23-12 01/12/2566 ดาวน์โหลด

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)

อัตรา : การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม กฟผ.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน
คุณเอกวุฒิ รัตนเรืองมาศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-436-7464
มือถือ : 089-131-9978