ข่าว

ทีมงาน กฟผ. ให้ความรู้ในงานบำรุงรักษาตามวาระ แก่ ผู้ปฏิบัติงานจาก รฟ.THANG LONG ประเทศเวียดนาม ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย
ทีมงาน กฟผ. ให้ความรู้ในงานบำรุงรักษาตามวาระ แก่ ผู้ปฏิบัติงานจาก รฟ.THANG LONG ประเทศเวียดนาม ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย

เมื่อวันที่ 23–25 พฤศจิกายน 2565 นายกล้าหาญ สุขไสว Chief Operation Officer โรงไฟฟ้า THANG LONG และผู้ปฏิบัติงานจากโรงไฟฟ้า THANG LONG ประเทศเวียดนาม เข้าดูการปฏิบัติงานบำรุงรักษาตามวาระ ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) นายนาวา สอนบุตรนาค Project Manager วิศวกรระดับ 9 กองบริหารงานโครงการ (วศ.9 กบคธ-ธ. รวธ.) และผู้ปฏิบัติงานจากสายงาน รวฟ. และ รวธ. ในการดูงานดังกล่าว

โดยการดูงานในครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานจากสายงาน รวธ. นำโดย นายชาคริต คูหากาญจน์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า (หวอฟ-ธ. กบมอ-ธ. อบฟ.) นายวิษณุ พ้นภัย หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบตัดตอนไฟฟ้า (หอตฟ-ธ. กบมอ-ธ. อบฟ.) และนายศิวกร ผลพฤกษ์รัตน์ วิศวกรระดับ 6 แผนกวิศวกรรมกังหันไอน้ำ (หวก-ธ. กกอ-ธ. อบค.) ได้บรรยายให้ความรู้ในงานบำรุงรักษาตามวาระดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานจากโรงไฟฟ้า THANGLONG ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานบำรุงรักษาตามวาระ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบำรุงรักษาตามวาระของ กฟผ. ให้กับผู้ปฏิบัติงานจากโรงไฟฟ้า THANG LONG และ เพื่อโอกาสในการสร้างรายได้จากการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นการตอบสนองค่านิยม และวัฒนาธรรมองค์การ กฟผ. SPEED คือ รวมพลังปร...

คณะผู้บริหารสายงาน รวธ. เข้าพบปะเยี่ยมเยี่ยมผู้บริหารโรงไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว
คณะผู้บริหารสายงาน รวธ. เข้าพบปะเยี่ยมเยี่ยมผู้บริหารโรงไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารสายงาน รวธ. นำโดย นายสัณฐิติ จันทอุทัย ผู้ช่วยอำนวยการฝ...
คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวธ. เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้า และ พันธมิตร ณ สปป. ลาว
คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวธ. เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้า และ พันธมิตร ณ สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2565 น.ส.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ...