ข่าว

กลับไปหน้าข่าว

คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าแสดงความยินดีกับรองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. นำโดย ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบส่ง (ชสค.) นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) พร้อมคณะเดินทางเข้าพบ และแสดงความยินดีกับ ท่านจันทะบูน สุกอาลุน และ ท่านจันแสวง บุนยง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ณ กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว นอกจากนี้ได้เดินทางเข้าพบ และแสดงความยินดีกับ ท่านวงสะกุน ยิ่งยง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสากิจไฟฟ้าลาว ณ อาคารสำนักงานใหญ่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ต่อไปในอนาคต 

กลับไปหน้าข่าว