ข่าว

กลับไปหน้าข่าว

กฟผ. ร่วมงานเกษตรแฟร์ ชู HUMIC ฟื้นคืนชีวิตดิน

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) และฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน (อธพ.) ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง “ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช” ภายใน "งานเกษตรแฟร์ ปี 2567" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐและภาคเอกชน ให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 กฟผ. ได้นำ HUMIC ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ซึ่งมีคุณสมบัติฟื้นคืนชีวิตดิน มาจัดแสดงในงานฯ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกันอย่างคับคั่ง ซึ่ง HUMIC กฟผ. เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานาน มีมากในแร่ลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) เป็นวัตถุพลอยได้จากการทำเหมืองลิกไนต์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีคุณสมบัติ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการ HUMIC ได้ที่ โซน H “นวัตกรรมงานวิจัย” และท่านที่ต้องการซื้อ HUMIC กฟผ. สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 089-641-6463


กลับไปหน้าข่าว