ข่าว

กลับไปหน้าข่าว

กฟผ. มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจโทรคมนาคม ภายในงาน Telecom World Asia 2023

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายจัดการธุรกิจโรงไฟฟ้าและระบบส่ง (อกธ.) นำโดย นายวิศนุ สัมฤทธิ์ หัวหน้ากองธุรกิจโทรคมนาคม (กธท-ธ.) และ คณะ เข้าร่วมงาน Telecom World Asia 2023 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World นับเป็นงานประชุมสุดยอดโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยรวมผู้นำด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันชั้นนำทั่วทั้งเอเชีย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของโครงข่ายโทรคมนาคม ความคืบหน้าของการเปิดตัว 6G การพลิกโฉมบริการลูกค้าสู่ดิจิทัลมีการบรรยายครอบคลุมใน 6 หัวข้อ ได้แก่ Digital Technology, Customer Experience (CX), Intelligent Connectivity, Telco Networks, Digital Security และ Carriers World Asia

ภายในงานนี้ กธท-ธ. ได้พบกับลูกค้าโทรคมนาคมของ กฟผ. อาทิ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC เพื่อหารือโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทั้งนี้ SYMC ชื่นชมโครงข่ายโทรคมนาคม กฟผ. ที่มีคุณภาพสูง และส่งเสริมความมั่นคงในการให้บริการของบริษัท และสนใจใช้บริการเพิ่มเติมในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายจากประเทศฮ่องกง – เวียดนาม - สปป.ลาว ไปยังประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ กธท-ธ. ได้มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจในการขยายตลาดการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่ม Data Center อาทิ CtrlS Datacenters (THAILAND) Ltd. หรือ CtrlS ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ระดับ Rated-4 รายใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย โดย CtrlS ได้สนใจใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ. จากนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกมายัง กรุงเทพฯ เพื่อเสริมความมั่นคงในระบบโอนถ่ายข้อมูล และสนใจเรื่องการขอใช้พลังงานสีเขียวจาก กฟผ. เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้ Data Center ของบริษัทอีกด้วย

 นอกจากนี้ ภายในงาน กธท-ธ. ได้ประชุมร่วมกับ Orient Telecoms Ltd. ผู้ให้บริการด้านการบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในเส้นทางภาคใต้เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายสายเคเบิลใต้น้ำจากประเทศอินเดีย ไปยังประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ด้วย


กลับไปหน้าข่าว