ข่าว

กลับไปหน้าข่าว

กฟผ. ร่วมกับ บริษัท MHI และ บริษัท MC จัดการประชุม POMCO Annual Meeting 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2566 กฟผ. ร่วมกับ บริษัท Mitsubishi Heavy Industires, Ltd. (MHI) และบริษัท Mitsubishi Corporation (MC) ได้จัดให้มีการประชุม POMCO Annual Meeting 2023 ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ (Power Plant Operation and Maintenance Collaboration - POMCO) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผวก.) พร้อมด้วย น.ส.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) และ นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นำทีมคณะทำงาน POMCO และผู้ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจาก บริษัท MHI บริษัท MC และ บริษัท MELCO เพื่อติดตามความก้าวหน้า และทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2566 รวมถึงร่วมกันกำหนดแผนกิจกรรม (Activity Plan) สำหรับปี 2567 โดยผ่านกระบวนการทางความคิด การวิเคราะห์และหารือร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์บันทึกความเข้าใจ (MOU) และก่อประโยชน์เชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

โดย บริษัท MHI และ บริษัท MC ได้นำคณะฯ เข้าฟังบรรยาย ชมการสาธิต และเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 1. โรงงาน MHI Takasago ประกอบด้วย Gas Turbine assembly shop, TGO Promotion Room for Hydrogen park, Hydrogen Demontration acitivity, MHI Verification Power Plant (T-Point 2) โรงไฟฟ้าของ บริษัท MHI ซึ่งเป็น Pilot Plant สำหรับการนำ Gas Turbine ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เข้าใช้งานก่อนนำเสนอขายแก่ลูกค้า

2. โรงไฟฟ้า KEPCO Himeji No. 2 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า Combined Cycle Power Plant โดยใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิง

3. MELCO Factory ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเกี่ยวกับ Electrical Equipment ในโรงไฟฟ้า

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคนิคงานบำรุงรักษาฯ การผลิต การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและโรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า รวมถึงการเข้าเยี่ยมชม Hydrogen Park เพื่อศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน ตั้งแต่การผลิตและจัดเก็บไฮโดรเจนไปจนถึงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง เพื่อมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

กลับไปหน้าข่าว