ข่าว

กลับไปหน้าข่าว

กฟผ. โชว์งานเคมีและวัตถุพลอยได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในงาน TNChE Asia 2023

เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) และ ฝ่ายเคมี (อคม.) ร่วมกันจัดแสดงบูธนิทรรศการงานบริการเคมีและวัตถุพลอยได้ ภายในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมเคมี 2nd Thailand International Chemical Engineering & Chemical Technology Asia 2023 (TNChE Asia 2023)

ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการสัมมนาพัทยา (Pattaya Exhibition and Convention Hall, PEACH) จังหวัดชลบุรี

ภายในบูธของ กฟผ. ได้จัดแสดงบริการด้านเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งจากฝ่ายเคมี และกองธุรกิจวัตถุพลอยได้ (กธพ-ธ.) ฝ่ายจัดการธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย Green Solution การบริหารจัดการการใช้น้ำในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร Green Service งานด้านเคมีสำหรับโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมงานประเมินประสิทธิภาพของระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล รวมถึงงานตรวจติดตามมลสารการเผาไหม้ที่ปล่อยออกจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมและการตรวจวัดฝุ่นละออง (TSP) Green Products งานเคมีภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “EGATreat” ใช้ในการปรับแต่งคุณภาพน้ำทุกระบบของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม “เถ้าลอยลิกไนต์ (Fly ash)” จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้เป็นอย่างดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ “ยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (FGD Gypsum)” เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม การผลิตปูนซีเมนต์และไฟเบอร์ซีเมนต์วัสดุปรับปรุงดินและวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในเรื่อง Building a better future through the successful development of low-carbon footprint material substitution in concrete โดย คุณเฉลิมพล บุญส่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจวัตถุพลอยได้ อีกด้วย


กลับไปหน้าข่าว