ข่าว

กลับไปหน้าข่าว

คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวธ. เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้า และ พันธมิตร ณ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2565 น.ส.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวธ. เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้า และพันธมิตร ณ สปป.ลาว โดยมี รายละเอียด ดังนี้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจลาว (EDL)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เดินทางเข้าพบผู้บริหาร โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำลิก 1 (NL1PC) และ ผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำลิก 1 (คกขล.) ต่อมา ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหาร โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 (NN2PC) และผู้ปฏิบัติงาน โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 (อค-บน.)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เดินทางเข้าพบผู้บริหาร โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเงียบ 1 (NNP1PC)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 อกธ. คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท Andritz เดินทางเข้าพบผู้บริหาร โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 1 (NT1PC)


กลับไปหน้าข่าว