บทความ

กลับไปหน้าบทความ

EGAT ENERGY FORUM 2023 ต่อยอดนวัตกรรม สานพลังเครือข่ายไฟฟ้าสีเขียว

กฟผ. พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไฟฟ้าในงาน EGAT Energy Forum ภายใต้ธีม "Green Smart Energy Solutions" เพื่อตอกย้ำบทบาทผู้นำธุรกิจพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร

ท่ามกลางวิกฤตทางพลังงานและทิศทางพลังงานโลกที่มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ กฟผ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ตระหนักถึงผลกระทบในเรื่องของพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดงาน "EGAT EnergyForum 2023" ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสองปี โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่องาน "สัมนาวิชาการธุรกิจบำรุงรักษา" เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หรือ EGAT O&M และเป็นการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ของงานบริการมืออาชีพของหน่วยงาน กฟผ. จนมาถึงปี พ.ศ. 2558 จึงได้เปลี่ยนชื่องานมาเป็น "EGAT Energy Forum" เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพลังความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกลและพัฒนาความรู้ในวิชาชีพอย่างไม่หยุดนิ่ง 

สำหรับในปี 2566 งาน "EGAT Energy Forum" ได้จัดขึ้นภายใต้ธีม "Green Smart Energy Solutions : ต่อยอดนวัตกรรม สานพลังเครือข่ายไฟฟ้าสีเขียว" ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ การเตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งการออกแบบติดตั้งและโซลูชันต่าง ๆ แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสีเขียว สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้หันมาใช้พลังงานสะอาดร่วมกันมากขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตันโดยมี ดร. จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน 

การจัดงานครั้งนี้ ทาง กฟผ. ได้รับเกียรติจาก ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน มาเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อพิเศษ "Sustainable Energy Transition Roadmap of Thailand" เสริมด้วยเสวนาที่ช่วยสนับสนุนให้แนวคิดหลักในปีนี้มีความเด่นชัดขึ้นอีกถึงสองหัวข้อ เรื่องแรก "Sustainable Energy Paths : Accelerating the Transition and Building a Green Future" โดยผู้แทนจาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามต่อด้วยมุมมองเรื่อง "Eco Friendly Power Plant O&M Management"โดยผู้แทนจาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการอัปเดตความก้าวหน้าของนวัตกรรม กฟผ. ที่จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

กฟผ. ขอนำเสนอบางส่วนของความประทับใจและเสียงตอบรับจากลูกค้าที่เข้าร่วมงาน โดย คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมงานครั้งนี้และเรื่องราวของการร่วมงานกับ EGAT ไว้ว่า 

"ผมได้รับความรู้จากงานนี้เยอะมากเลยครับ โดยเฉพาะคำแนะนำจาก ดร. จิราพร รักษาการผู้ว่าฯ ท่านวาดภาพไว้ดีมากเลยส่วนท่านปลัดฯ ที่ได้พูดถึงทิศทางของพลังงาน ซึ่งผมกับคุณอารยาสนใจมานานแล้ว ปัจจุบันเราก็ได้ทำแล้วด้วย ทางเราเองมีโรงงานทั้งไบโอแมส โรงงานน้ำตาลที่นำกากอ้อยมาปั่นไฟ แล้วขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อสัก 8 - 9 ปีก่อน เราอยากทำโรงงานไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซที่ต่อท่อมาจากพม่า เราก็ประสบความสำเร็จ ทำมา 6 - 7 ปีแล้วที่สำคัญคือ การที่เราได้ร่วมมือกับ EGAT ที่ได้ให้มาบริหารงานโรงไฟฟ้า ทั้งเรื่องเทคนิคและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าที่ดูแลให้เราทั้งหมด ต้องบอกตรง ๆ ว่า ทางทีม EGAT บริหารได้ดีที่สุด ทางเราคิดไว้ตลอดเวลาว่าถ้ามีโอกาสก็จะร่วมงานด้วยกันอีกครับ" 

ทางด้าน คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัทน้ำตาลราชบุรี จำกัด (มหาชน) ที่พร้อมพัฒนาความเป็นเลิศด้านพลังงานสะอาด ด้วยการเปิดรับวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับทีมงานและผู้บริหารในองค์กร ท่านได้บอกเล่าถึงความรู้ที่ได้จากงานนี้และความประทับใจจากการได้ทำงานร่วมกับ EGAT 

"พอได้รับบัตรเชิญจาก กฟผ. ทางเราก็รีบจัดการให้ลูกน้องได้มาฟังกันเลย เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โลกทุกวันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วเราไม่อยากตกเทรนด์ เราต้องใช้พลังงานที่สะอาด เราจึงมาฟังว่าทิศทางด้านพลังงานจะเป็นอย่างไร เช่น พวก Neutral Carbon Dioxide ทางโรงงานของเราก็กำลังทำอยู่ ปลูกป่าเราก็ปลูกอยู่ แต่เรายังไม่ได้ทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) พอมาร่วมงานนี้เราเลยได้รู้ว่าเราต้องทำ T-VER ด้วย 

ทางโรงงานน้ำตาลราชบุรีของเรารู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เลือก ราช กรุ๊ป มาเป็น partnership เพราะการทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยดีได้ Service จาก EGAT มาเป็น Operator ในโรงงานของเรา ก็รู้สึกดีมากเลย หากมีการจัดงานอีกก็จะมาร่วมงานแน่นอน เพราะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดไอเดียและวิสัยทัศน์ค่ะ" 

ด้านตัวแทนจาก สปป.ลาว คุณวิละพอน วิสุนนะลาด รองผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ยังได้บอกเล่าความประทับใจและความรู้จากการเข้าร่วมงาน รวมถึงความก้าวหน้าจากความร่วมมือกับ กฟผ. ในการสร้างพลังงานสะอาดให้แก่อาเซียน 

"วันนี้ถือว่าการจัดงานทำได้ดีมากครับ และสำหรับหัวข้อที่ผมสนใจมีหลายหัวข้อเลยครับ โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี Energy Transition เรื่อง Smart Grid และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า รวมไปถึงเรื่องการที่จะนำเอาพลังงานใหม่เข้าสู่ระบบและควรจะมีเทคโนโลยีตัวไหนบ้าง ซึ่งตอนนี้ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของพลังงานที่ทุกประเทศกำลังเรียนรู้กำลังศึกษาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อจะก้าวสู่การเป็นประเทศที่มี 'Net Zero Emissions' หรือก้าวไปถึงคำว่า 'Carbon Neutrality' ผมรู้สึกประทับใจที่ EGAT ได้นำเอาหลาย ๆ เทคโนโลยีมาใช้ และที่สำคัญคือทางประเทศไทยเองกำลังจะมีการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี ทำให้มีเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ และมุมมองที่หลากหลายมากถ้าเป็นไปได้ผมจะนำความรู้ไปปรับใช้กับโรงไฟฟ้าของ สปป.ลาว และถ้ามีผลสำเร็จก็จะมาขอแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยครับ 

ที่ผ่านมาทาง สปป.ลาว กับ EGAT เพิ่งฉลองครบรอบ 50 ปี ไทย-ลาว และกำลังก้าวเข้าสู่ปี 50 กว่า ถือเป็นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันที่ยาวนาน โดยเฉพาะทาง สปป.ลาวเองมีแหล่งพลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด พลังงานน้ำส่งมาทาง EGAT เมื่อก่อนเขื่อนหนึ่งมีกำลังผลิตเพียง 30 - 40 เมกะวัตต์แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็นหลายพันเมกะวัตต์ ผมคิดว่าเราจะสานต่อการแลกเปลี่ยนพลังงาน และจะช่วยกันสร้างพลังงานสะอาดให้แก่ประเทศอาเซียน หากมีการจัดงานอีกจะมาร่วมงานแน่นอนครับ" 

นอกจากนี้ คุณพิทักษ์ สังข์โชติ ผู้อำนวยการบริหารสายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือ (ธุรกิจภายในประเทศ) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ยังได้เล่าถึงภาพรวมของการจัดงานและหัวข้อที่สนใจเป็นพิเศษ รวมถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อ กฟผ. 

"ผมมองว่าภาพรวมของงานจัดออกมาได้ดีเลยครับ ผมยังชมกับพี่ ๆEGAT หลายท่านด้วยครับ ในส่วนของกัลฟ์เองเรากำลังมุ่งไปในเรื่องของ Reduce เราอยากเห็นพวกแพลตฟอร์มใหม่ ๆ แบบที่ ดร. หลายท่านได้บรรยายไว้ครับ ซึ่งในอนาคตมันกระทบกับโรงไฟฟ้าแน่นอนครับ ทำให้เรารู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไร หรือว่าจะต้องมอนิเตอร์อะไรเป็นพิเศษ เพื่อให้มันกระทบกับทางโรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่น้อยที่สุด ผมว่าเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ แต่เราจะทำอย่างไรให้ Balance ทั้ง 2 ฝั่งได้ครับ 

สำหรับประเด็นหลักที่ผมสนใจก็คือการลด Co2 ซึ่งมันเป็นอะไรที่หลบไม่ได้ แต่มันคงต้องค่อย ๆ ทำ เพราะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการจะซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามา บางอย่างมันต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะคงต้องค่อยเป็นค่อยไป ผมมองอย่างนั้นนะครับ ในมิติของการต่อยอดผมสนใจเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มพยากรณ์อากาศ การพัฒนาเทคโนโลยีให้กับโรงไฟฟ้าที่เป็น Combined Cycle ผมว่าอะไรต่าง ๆ เหล่านี้มีประโยชน์มาก อันนี้จะนำไปต่อยอดแน่นอนครับ 

จากการที่เราได้ทำงานกับ กฟผ. กันมาต่อเนื่องยาวนาน สิ่งที่ได้ Feedback กลับมาจากทาง User จากน้อง ๆ ที่โรงไฟฟ้าทุกคนบอกว่า การทำงานแน่นอนตรงเวลา งานออกมามีคุณภาพ ไม่มี Rework อันนี้เป็นประเด็นที่เราเชื่อมั่น แล้วอีกเรื่องปัญหาทางเทคนิคบางอย่าง มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนต้องอาศัย Engineering หรือ Workshop คอย Support ซึ่งทาง EGAT มีครบหมด เหมือนเป็น One Stop Service ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองกับพี่ ๆ EGAT ทำงานประสานกันอยู่แล้ว แม้กระทั่ง Shop ที่หนองจอก Shop ที่ EGAT Dimond อันนั้นเราก็ไปมาแล้ว แล้วก็ใช้บริการอยู่ หากมีการจัดงานอีกในอนาคต ผมก็จะมาร่วมงานแน่นอนอยู่แล้วครับ เพราะเราเหมือนเป็นพี่กับน้องครอบครัวเดียวกันครับ" 

กลับไปหน้าบทความ