ข่าว

กลับไปหน้าข่าว

กฟผ. ลงนาม MOU เพิ่มศักยภาพ “ห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Laboratory)” กับสถาบันวิจัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าประเทศเกาหลีใต้

กฟผ. จับมือ สถาบันวิจัย KERI ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Laboratory) สู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ Dr. KIM Nam-kyun ประธานสถาบันวิจัย Korea Electrotechnology Research Institute (KERI) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและแบ่งปันองค์ความรู้และความสามารถระหว่าง กฟผ. และ KERI ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage) กำลังไฟฟ้าแรงสูง (High Power) ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Laboratory) เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องทดสอบฯ ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ณ สำนักงานใหญ่ KERI เมือง Changwon ประเทศเกาหลีใต้

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. ปี 2567-2571 ซึ่งเน้นควบคุมคุณภาพและดูแลสินทรัพย์ในระบบส่งกำลังไฟฟ้าของ กฟผ. ให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ เพื่อให้ กฟผ. เป็นศูนย์กลางการทดสอบ ต้นแบบนวัตกรรม และรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าแรงสูงในประเทศต่อไป


กลับไปหน้าข่าว