ข่าว

กลับไปหน้าข่าว

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมการดำเนินงาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สปป.ลาว

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกิตติกร โล่สุนทร ประธานกรรมาธิการการพลังงาน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านข้อมูลของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำหรับการเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านข้อมูลของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบ Run – of – River รวมไปถึงการบริหารจัดการ และการวางแผนผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการ การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของประเทศไทย โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในอนาคต และ เพื่อรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้า จากการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปีกลับไปหน้าข่าว