สัญญาให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง

ลำดับที่ เลขที่สัญญา วันที่นำเข้า ดาวน์โหลด
1 EGAT-DTAC-BMDT-19-10 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 24/02/2023 ดาวน์โหลด
2 EGAT-SYMC-BMDT-23-01 25/04/2023 ดาวน์โหลด
3 EGAT-IGC-BMDT-23-05 13/06/2023 ดาวน์โหลด
4 EGAT-JAS-BMDT-22-02 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 10/08/2023 ดาวน์โหลด
5 EGAT-TIC-BMDT-22-11 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 10/08/2023 ดาวน์โหลด
6 EGAT-SYMC-BMDT-22-04 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 16/08/2023 ดาวน์โหลด
7 EGAT-SIC-BMDT-23-06 12/10/2023 ดาวน์โหลด
8 EGAT-ALT-BMDT-23-04 09/11/2023 ดาวน์โหลด
9 EGAT-SYMC-BMDT-23-11 01/12/2023 ดาวน์โหลด
10 EGAT-TUC-BMDT-23-12 01/12/2023 ดาวน์โหลด
11 EGAT-TUC-BMDT-23-13 16/02/2024 ดาวน์โหลด
12 EGAT-IGC-BMDT-23-05 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 20/02/2024 ดาวน์โหลด
13 EGAT-IGC-BMDT-24-04 20/02/2024 ดาวน์โหลด
14 EGAT-SYMC-BMDT-23-14 07/03/2024 ดาวน์โหลด
15 EGAT-IGC-BMDT-24-05 30/03/2024 ดาวน์โหลด
16 EGAT-TUC-BMDT-24-01 11/04/2024 ดาวน์โหลด
17 EGAT-SYMC-BMDT-24-03 14/05/2024 ดาวน์โหลด
18 EGAT-SYMC-BMDT-24-07 14/05/2024 ดาวน์โหลด

Reference Access Offer of EGAT

rate : Telecommunications Network Access : EGAT

For more information, please contact administrator
Akegavut Rattanarungmas
EGAT
Tel : 02-436-7464
Mobile : 089-131-9978